fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Anaokulu Branş Dersleri

Anaokulumuzda Hangi Branş Dersleri Var?

Anaokulumuzda "İngilizce", "satranç", "ebru", "akıl ve zeka oyunları", "ritim ve perküsyon", "robotik kodlama" ve "halk oyunları" olmak üzere 7 branş dersi bulunmaktadır. Bu dersler profesyonel ve sertifikalı anaokulu eğitmenlerimiz tarafından verilmektedir.

İngilizce

Okulumuzda 5-6 yaş öğrencilerine İngilizce okul öncesi eğitim programı uygulanır. Hedefimiz öğrencilerimizin kendi konuştukları anadili dışında başka bir yabancı dilin varlığını fark ettirme ve İngilizce öğrenmeleri için gerekli ilgiyi uyandırmaktadır. İngilizce kelime, kavram, günlük hayatta kullanılan basit cümleler, oyunlar, şarkılar, değişik faaliyetlerle desteklenerek, yaparak, yaşayarak kavratılmaktadır. 4 yaş ve oyun grubu için hazırlanmış İngilizce programı ise, oyun yolu ile öğrenerek İngilizce`nin temel bilgilerini edinmelerini hedeflemektedir.

Satranç

Satranç eğitimi ile çocuklarımız ilk aşamada taşların isimlerini, görevlerini,satranç tahtasını,taşların dizilişini; daha sonraki aşamada oyun kurallarını, figürlerin hareket biçimlerini, basit hamleleri öğrenirler. Bu becerileri öğrenirken çocuklarımızda problem çözme becerilerinin gelişmesini, zamanını dikkatli kullanarak hareket etmesini, beklerken doğru karar vererek düşünmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Ayrıca, spor aktivitesi olarak da kabul edilen satranç eğitimi ile çocuklarımızın dikkat sürelerini arttırarak zihin gelişimlerinin desteklenmesi hedeflemekteyiz. Bunları masal (masallarla satranç), boyama ve oyunlar yardımıyla daha eğlenceli ve ilgi çekici hale getirmeye çalışıyoruz.

Ebru

Bu tür etkinlikler ile enerjiyi doğal bir yoldan boşaltmayı sağlayan, el ve parmak becerilerini geliştiren, iki boyutlu düşüncüleri üç boyutlu olarak ifade etmeyi sağlayan, düşünmeyi geliştiren etkinliklerdir.Çocuklarda hayal gücüne dayalı sanatsal bir bakış açısı kazandırır. Çocuklara çamur ve kil aracılığıyla kendi gelişim basamaklarına uygun özgün çalışmalarını özgürce ortaya koyma fırsatı sağlar. El sanatları dersi adı altında ebru sanatı,kil ve doğal çamur çalışması, ahşap boyama, seramik boyama da bulunmaktadır.

Akıl ve Zeka Oyunları

Yıllarca bireylerin doğuştan gelen sabit bir zekaya sahip olduğu düşünüldü. Ancak yapılan araştırmalar gösterdi ki aslında zeka sabit değil dinamik bir yapıya sahip ve dış etmenlerle şekillenmektedir. Zeka oyunları bu potansiyeli arttırmak için kullanılan en önemli araçların başında gelir. Gelişmiş ülkeler bu aracı yoğun olarak çocukların eğitiminde kullanmaktadırlar.Oyunlar çocukların bedensel, psikolojik ve sosyal gelişimine katkı sağlayan ihtiyaçtır aslında. Zeka oyunları çocukların eğlenerek ve oyun oynayarak zeka ve zihinsel gelişimlerini arttırmalarını sağladığından oldukça kullanışlıdır. Akıl oyunları çocukların hem kendilerini hem de etraflarını farketme ve anlamadaki potansiyellerini arttırcı eşsiz materyallerdir.

Akıl ve zeka oyunları eğitimi yardımıyla çocuklarımızın hem eğlenmesini hem de zihinsel gelişimini üst düzeye çıkartmak onları geleceğe hazırlamak için tüm gücümüzle çalışıyoruz.

Ritim ve Perküsyon

Yürümek, koşmak, oyun oynamak, dans etmek, sayı saymak, konuşmak ve sayamayacağımız kadar çok sayıda önemli şey ritmimiz olmadan gerçekleştiremeyeceğimiz faaliyetlerdir. Yürüme, koşma gibi basit koordinasyon faaliyetlerini ve pek çok diğer faaliyetlerini etkileyen ritim,okul öncesi eğitimde verilmesi gereken eğitimlerden birisidir. Eğer ilköğretim döneminde de kazandırılmazsa ileriki yaşlarda alınması çok zor olan bir eğitimdir.

Ritim eğitiminin özellikle sayısal zekaya katkısını vurgulayan uzmanlar, ritmik sayabilme, analitik düşünme, problem çözebilme gibi becerilerin ritim eğitimi ile pekiştiğini ve erken yaşlarda alınan ritim eğitiminin matematikteki başarıya katkısı olacağına dikkat çekiyorlar. Duygusal gelişim ve değişimlerde, duygusal sorunlarda, içe dönüklük veya şiddet eğiliminde,ritim çalışmaları ve perküsyonun faydası olduğunu uzmanlardan sıkça duyuyoruz. Erken yaşlarda verilen ritim ve perküsyon eğitiminin çocukların eğlenirken psikolojik, motor ve zihinsel gelişmelerine büyük katkılar sağlandığını gözlemliyoruz ve bu eğitimi çocuklarımıza en güzel şekilde vermek için çalışıyoruz.

Robotik Kodlama

Robotik kodlama eğitimi, kodlamayla mekaniğin birleştirilmesiyle oluşan bir eğitimdir. Arduino gibi bazı kullanışlı proglamlama araçları yardımıyla robot ve türevi nesneler oluşturmayı öğretiyoruz. Çocuklar robot kol, sumo robot, çizgi izleyen robot, engelden kaçan robot gibi modelleri yaparak kendi potansiyellerini daha iyi ve üst düzeyde keşfetme ve geliştirme imkanı buluyorlar. Aynı zamanda öğrenme ve tasarlama becerilerini geliştiriyorlar. Yaptıkları işlerle geleceklerini şekillendirebiliyor ve kendilerini daha özgüvenli bireyler haline getiriyorlar.( Mesela gelecekte mühendis olmak isteyen bir çocuk bu eğitim sayesinde çok büyük bir beceri ve öz güven kazanacaktır.)

Öncelikle bazı basit ve temel örneklerden yola çıkıyoruz ve bir şeyler yapabilme özgüvenini kazandırıyoruz. Devamında çocuklar hayal güçleriyle yapabilecekleri şeyleri araştırma, tasarlama ve karşılarına çıkan problemleri aşma gibi her alanda gerekli olan özellikleri kazanmalarına yardımcı oluyoruz. Kısaca çocuklarımızı en iyi şekilde geleceğin dünyasına hazırlıyoruz.

Halk Oyunları

Folklörün çocuklar üzerinde bedensel, zihinsel ve motorsal gelişimine kesinlikle faydaları vardır. Anaokulu çağındaki 5-6 yaş çocuk grubu, halk oyunları sayesinde sağ ayak, sol ayak, sağa dönüş, sola dönüş kavramını bu süreç içerisinde öğrenirler. Sayı sayarak ayak hareketlerini yaparak, oyun sayısını iyice oturttuktan sonra hem sayıp, hem hareketi yapıp hem de şekil yaparak çocukların beyin ve kas koordinasyonlarının gelişmesine yardımcı olur. Yapılan şekiller ve hareketin kaç tane yapılacağı, bir sonraki hareketi akıllarında tutup geçiş yapmaları çocuklara dikkatlerini bir noktada toplamayı öğretecektir.

Disiplin açısından da halk oyunlarının çok olumlu etkisi vardır. Çocukların aynı müzikte, aynı hareketleri yaparak aynı sesi çıkartmaları, toplu halde el ele tutuşmaları, komutla hareket etmeleri, onların tamamen bütünleşmelerini ve birlik içinde oyun bitene kadar dikkatlerini kaybetmeden organize olmalarını ve kurallara uymalarını sağlar.

Halk oyunları dersi çocukların sorumluluk duygularını da geliştirir, oyunlarda kullandıkları malzemeleri (mendil, kaşık, tef. vs) çocuklar derse gelirken yanlarında getirip, ders çıkışlarında da onları toparlayıp dolaplarında muhafaza etmeleri gerektiğini öğrenirler. Çocuklarda özgüvenin oluşmasında halk oyunları dersinin etkisi büyüktür. Yapılan takım çalışmalarında içine kapanık ya da dikkati daha az olan çocukların sosyalleşmelerine yardımcı olur. Hep birlikte çıkmış oldukları bir gösteri çocuklarda başardım duygusunun açığa çıkmasını ve daha iyisini yapabilirim şeklinde motive olmalarını kesinlikle sağlar. Bireysel anlamda kendilerini ifade etme yetenekleri de artar. Aynı zamanda Halk oyunları, çocuklara estetik kazandırır, sanat duygularını pekiştirir. Çekingen, içe dönük, bir topluluk karşısına çıkamayan gençler ve çocuklar halk oyunları içerisinde eğitildikleri takdirde bu türlü olumsuz durumları üzerlerinden atmakta ve sosyal topluluklara giren girişken etkin birer kişi olmaktadırlar. Birlikte ya da tek başına oynanan oyun kişiye güzel ve yararlı bir iş yapmanın gurur ve güvenini vererek kişiliği olumlu yönde etkilemektedir. Çocuklarımıza bu eğitimi vererek daha mutlu ve aktif bireyler olmalarına yardımcı oluyoruz.